Croatia osiguranje

ЗА НАС

Кроациа Осигурување - Живот АД Скопје започна со работа деловната 2005 година.

 • Прва компанија во Република Македонија со добиена дозвола од Министерство за Финансии за продажба на полиси за животно осигурување;
 • Оснивачкиот капитал на компанијата изнесува 3.000.000 €;
 • Математичката резерва (акумулирана штедна премија) која компанијата ја има издвоено изнесува над 45.564.942 евра.
 • Референтната листа вклучува 30 од најдобрите 200 компании во земјата;
 • Прва финансиска институција во Р. Македонија која поседува: 
 • ВИЗИЈА

Наша визија е да останеме лидер на осигурителниот пазар со квалитетот на производите кои ги нудиме, со непрекинато подобрување на постојните и развој на нови;

 • МИСИЈА

Со традицијата и довербата која ја градиме од 1884 година и комплетниот кадар им нудиме сигурност на Осигурениците и нивните најблиски;

 • СТРАТЕГИЈА

Во секој сегмент од работењето сакаме да постигнеме задоволство на нашите осигуреници, бидејќи сме свесни за обврските кои ги имаме како ЛИДЕР во осигурувањето! Трајно ја подобруваме организацијата воведувајќи технолошки иновации, развој на знаење, вештини и висок квалитет на сите програми за осигурување кои ги нудиме.

Одбор на директори

 • Г-дин Марио Батарило, Неизвршен член и Претседател на Одбор на Директори
 • Г-дин Иван Залар, Неизвршен член на Одбор на Директори
 • Г-ѓа Маја Станковска Костова, Извршен член на Одбор на Директори
 • Г-дин Владимир Стефановски, Неизвршен, независен член на Одбор на Директори