Croatia osiguranje

Одбор на директори

Одбор на директори

  • Маја Станковска Костова – Генерален Директор
  • Ѓоко Ѓоргиев – Внатрешен ревизор
  • Маја Ангеловска - Директор на Служба за унапредување на интерна продажна мрежа
  • Менче Ивановска Милеска - Директор за директна продажба
  • Славица Митаноска Ристовска - Директор за унапредување и развој на застапничка мрежа
  • Александра Нелковска - Директор на Служба за унапредување на надворешна продажна мрежа
  • Емилија Ангеловска - Директор на Служба за поддршка на продажба и маркетинг
  • Ангелина Барџиева - Директор на Сектор за финансии, сметководство и контролинг
  • Хари Јуруковска Ковачевиќ - Директор на Служба за ИТ
  • Ѓоко Нарашанов - Директор на Служба за ликвидација на штети