Croatia osiguranje

Ново осигурителното покритие

Објавено на: 01/04/2021

Почнувајќи од 01.04.2021 година за сите ново склучени договори за осигурување на живот, за кои уплатата на капар ќе биде почнувајќи од 01.04.2021 Кроациа Осигурување Живот ќе го превзме ризикот од смрт предизвикан од CoVid -19.  Со вклучување на осигурителното покритие, ризикот од смрт предизвикан од CoVid -19 компанијата ќе им понуди на Осигурениците дополнително покритие во услови на пандемија и зголемен ризик од смрт од CoVid -19 и дополнително ќе се постави во поконкурентна позиција на пазарот за животно осигурување.