Croatia osiguranje

Одлучете да живеете живот без ризици

Објавено на: 19/04/2022

Животот е убав, но не може да се предвиди. Животното осигурување е еден од најдобрите начини да ги осигурате својата иднина и иднината на вашето семејство. Овој тип осигурување обезбедува заштита и помага во непредвидени животни ситуации. Со склучување полиса за животно осигурување вие осигурувате и градите предуслови за финансиска сигурност.

Со склучување договор за животно осигурување имате можност да одберете продукт кој ќе ви го комплетира чувството на сигурност. Овој тип на осигурување може да биде од посебен интерес за оние лица што не постигнуваат заштита од покриени ризици на друг начин, но и за оние осигуреници што веруваат дека им е потребна дополнителна гаранција. 

Кредитите станаа најчест начин да ги финансираме нашите потреби и желби. Сте пресметале ли колку изнесува вашето кредитно задолжување, износот на вашиот станбен, потрошувачки или автомобилски кредит, износот на вашата кредитна картичка...

Компанијата Кроациа осигурување - Живот ви нуди продукт за осигурување на животот, со кој имате и можност за покритие. Ризико ПЛУС полисата за осигурување ви овозможува максимална финансиска заштита за вашето семејство со минимална уплата и е посебно препорачливо за кредитокорисници.

Придобивки од Ризико ПЛУС осигурувањето на живот се финансиски сигурна иднина на семејството, заштита на членовите од семејството во случај да го изгубат главниот финансиски извор и максимална финансиска заштита во случај на минимален влог.

Со овој тип на осигурување се опфаќаат сите условно здрави лица со пристапна старост од 18 до 65 години, траењето на осигурување изнесува од 1 до 30 години. Начинот на плаќање може да одвива еднократно, годишно, полугодишно, квартално и месечно.