Croatia osiguranje

Припишана добивка за 2010

Објавено на: 03/10/2011

Почитувани Осигуреници,

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ-АД со своето успешно работење и соодветно вложување на средставата од капиталот и резервите во 2010 година оствари добивка.

На X седница на Собрание на акционери на Друштвото се донесе одлука за распределување на добивка на осигурениците.

Благодарение на Вашата доверба во нас и редовното уплаќање на премија за осигурување на Живот и Вие се стекнавте со право на учество во добивка.

За сите дополнитлени информации Ви стоиме на располагање, контакт телефон 02/3215-083.

Ви благодариме на довербата.

Со почит,

 

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ  ЖИВОТ-АД

Друштво за осигурување на Живот

Генерален Директор

 Поповски Владимир